İdeal Grup olarak Aty Üretimi ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işyerlerimizde sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;

  • ​Tüm faaliyetlerimizde tükettiğimiz enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,  bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak üzere çalışırken bunun için gerekli  bilgi ve kaynakları sağlamayı, enerji verimliliği yüksek ürünlerin tedariki ile amaç ve hedeflerimizi desteklemeyi,
  • Faaliyetlerimiz çerçevesinde enerji verimliliği hususunda yükümlülüğümüz altındaki uygulanabilir tüm yasal şartları karşılamayı,
  • Verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı ,
  • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle enerji yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi,

Taahhüt eder, Enerji Politikamız olarak ilan ederiz.