İdeal Grup olarak tüm faaliyetlerimizi çevreyi gözeterek yürütmek temel ilkemizdir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemimizi belgelendirerek, çevre performansımızı sürekli izlemek ve iyileştirmek için kullanırız. Yürürlükteki çevre mevzuatları gerekliliklerine uygun olarak çevre ile ilgili talepleri yerine getiririz

Bu çerçevede:

 • Tüm çalışanlar adına ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemine uygun olarak hareket edeceğimizi,
 • Faaliyetlerimizin yaşam döngüsü içerisindeki çevre boyutlarını ve etkilerini analiz etmeyi,
 • Faaliyetlerimizin çevre süreçlerine yönelik risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
 • Faaliyetlerimiz kaynaklı atık su, atık ve atık gaz emisyonlarının yarattığı çevresel etkileri en aza indirmeyi,
 • Faaliyetlerimizde doğal kaynakların verimli şekilde kullanımını sağlamayı,
 • Üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını ön planda tutup gerekli yatırımları yapmayı,
 • Gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerinde çevrenin korunması prensibine uygun teknolojileri kullanmayı,
 • Karbon ayak izimizi ve buna bağlı olarak iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmayı,
 • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın çevresel farkındalıklarının arttırılması için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,
 • Toplumun ve paydaşlarımızın beklentilerini göz önünde bulundurmayı,
 • Çevre ile ilgili faaliyetlerimizi şeffaflık içinde kamuoyu ile paylaşmayı,
 • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi,

Taahhüt eder, Çevre Politikamız olarak ilan ederiz.